logo
    picture      picture      picture    
Home | Sitemap| Deelnemen vergadering
Referenties - Studiebureau Jonckheere
Zie ook: Studiebureau Jonckheere in de media

1/51

Oostkamp
Collector RWZI Waardamme - Ruddervoorde

Opdrachtgevers:
Gemeentebestuur Oostkamp - Aquafin
1.jpg Nieuw beek tracé “Loopje” voor afvoer effluent
Bedrag der werken 2.100.000 €

Voorlopige oplevering:
2005
1.jpg De waterloop enkele jaren later. Een ruggengraat voor het toekomstig afkoppelingsbeleid van het gemeentebestuur
Korte beschrijving: Aansluiting van de gemeenten Waardamme en Ruddervoorde op het RWZI Ruddervoorde met herwaardering van bestaande waterlopen (Dorpsbeek & Loopje) 1.jpg t.b.v. de reductie van de overstortfrequentie werd een bufferbekken gebouwd onder de parking van het ontmoetingscentrum teneinde de ecologisch waardevolle Rivierbeek te beschermen.
Voor informatie: Studiebureau Jonckheere
Koningin Astridlaan 134/5 - 8200 Brugge, België Tel: 050 40 50 90
Valid HTML 4.01!

Studiebureau Jonckheere is ook lid van Ovio:

ovio
Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers